รายชื่อวารสารปี 61

 

  รายชื่อวารสาร ที่ห้องสมุดโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช บอกรับในปี 2561

มีให้บริการภายในห้องสมุดโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชแล้ว

1.

A Day

2.

Comtoday

3.

Foto Info

 4.

GB

5.

Golf Digest

6.

Health Today

7.

Health&Cuisine

8.

Industrial

9.

My Home

10.

Nation Geographic

11.

S Weekly

12.

Science Illustrated

13.

Sport Street

14.

Tango

15.

The Guitar Mag

16.

Top Gun

17.

Vocationist

18.

กฏแห่งกรรม

19.

ขวัญเรือน

20.

ชีวจิต

21.

เทคนิค

22.

บ้านและสวน

23.

เพื่อนเดินทาง

24.

แพรว

25.

มติชน สุดสัปดาห์

26.

ยานยนต์

27.

ศิลปวัฒนธรรม

28.

สยามรัฐ สุดสัปดาห์

29.

สารคดี

30.

สุขภาพดี

31.

หมอชาวบ้าน

32.

อ.ส.ท.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เนื่องจากมีบางสำนักพิมพ์ปิดกิจการหรือเลิกจัดพิมพ์วารสารบางฉบับ ทำให้ทางห้องสมุดฯต้องยกเลิกการนำเข้าวารสารเหล่านั้น

facebook_page_plugin
facebook_page_plugin