ผลการแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนทหาร - ตำรวจ ครั้งที่ 56

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 30479

 

วันอาทิตย์ ที่ 10 มิถุนายน 2561

10 6 61