!!! ประชาสัมพันธ์ !!!

              >> ขอให้ หน.โครงการฯ ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย โครงการวิจัยดำรงคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ รร.นนก.ปี ๖๕-๖๖ ถึง กสว.รร.นนก. ภายใน วันจันทร์ที่ ๑๓ มี.ค.๖๖ (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เอกสารดาวน์โหลด)

            >> ขอให้ส่งคำขอโครงการวิจัย โครงการวิจัยดำรงคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ รร.นนก.ปี ๖๗  
ถึง กสว.รร.นนก. ภายใน วันพุธที่ ๑๕ มี.ค.๖๖ (ใช้แบบฟอร์ม วจ.รร.นนก.๑ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เอกสารดาวน์โหลด)

            >> ขอเชิญชวนข้าราชการ ทอ.(ไม่จำกัดชั้นยศ) พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส่งบทความทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๖  
ถึง กสว.รร.นนก. โดยส่งหัวข้อผลงาน ภายใน ๑๗ ก.พ.๖๖ และ ส่งเอกสาร ก่อน ๒๘ เม.ย.๖๖  เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

              

 

 

 

 แนะนำโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (อ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี)